Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
783/LII/2014
Dotyczy
Przyjęcia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6134
Data ogłoszenia
24 listopada 2014 r.
Data wejścia w życie
9 grudnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 202 KB]
Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 201 KB]
Publikacja: 17 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)