Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Pyszny Jerzy
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Inwestycji Referat Realizacji Inwestycji
(In-II)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
24
Telefon
32 43 92 189
Faks
32 42 24 124