Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kołodziej Rafał
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Ekologii Referat Ochrony Powietrza
(Ek-III)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 2
Pokój
013
Telefon
32 43 92 013
Faks
32 42 24 124