Dotyczy
Kółko Rolnicze w Rybniku-Popielowie, zadanie pn. Dożynki - Rybnik 2019
Termin zgłaszania uwag
2019-01-03
Zadanie
2019-10. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kwota
9800.00
Oferta i inne dokumenty
Data publikacji