Nr
617/2014
Dotyczy
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2014-12-12
Data wejścia w życie
2014-12-12
Przygotował
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Zmieniające zarządzenia
  • 49/2015 z dnia 28 stycznia 2015
    zmiany załącznika do Zarządzenia nr 610/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 grudnia 2014 r. oraz uchylenia załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 617/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2014 r.
Publikacja: 18 grudnia 2014 r. Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)