Nr
482/2018
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 692/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-07-02
Data wejścia w życie
2018-07-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 3 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 3 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)