Nr
489/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa modułowych zapleczy szatniowo-sanitarnych na terenie boisk piłkarskich MOSiR, z podziałem na zadania: zadanie 1: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Grabownia zadanie 2: Budowa modułowego zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska piłkarskiego MOSiR w dzielnicy Ochojec
Data podpisania
2018-07-04
Data wejścia w życie
2018-07-04
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 4 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)