Nr
541/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Roboty budowlane kanalizacyjne na terenie Miasta Rybnika, z podziałem na zadania:Zadanie 1) Podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Mikołowskiej 130 Zadanie 2) Remont kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego i Mażewskiego
Data podpisania
2018-07-17
Data wejścia w życie
2018-07-17
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 17 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)