Nr
559/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa ulicznych słupów ogłoszeniowych do zabudowy na terenie miasta Rybnika
Data podpisania
2018-07-19
Data wejścia w życie
2018-07-19
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 20 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)