Nr
567/2018
Dotyczy
przyjęcia Regulaminu rekrutacji do punktów opieki dziennej w mieście Rybnik
Data podpisania
2018-07-26
Data wejścia w życie
2018-07-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 27 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)