Nr
569/2018
Dotyczy
udzielenia Klubowi Sportowemu Tchoukball Ursus Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Kpt. Leopolda Janiego 24, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku
Data podpisania
2018-07-26
Data wejścia w życie
2018-07-26
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 27 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)