Nr
568/2018
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie w 2018 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Data podpisania
2018-07-26
Data wejścia w życie
2018-07-26
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 27 lipca 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)