Nr
586/2018
Dotyczy
określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Data podpisania
2018-08-06
Data wejścia w życie
2018-07-01
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 233/2018 z dnia 23 marca 2018
    określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Zmieniające zarządzenia
  • 657/2018 z dnia 14 września 2018
    określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
Publikacja: 7 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)