Nr
603/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Data podpisania
2018-08-14
Data wejścia w życie
2018-08-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 21 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)