Nr
620/2018
Dotyczy
przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku
Data podpisania
2018-08-29
Data wejścia w życie
2018-08-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 29 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)