Nr
626/2018
Dotyczy
udzielenia Miejskiemu Klubowi Szachowemu w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku
Data podpisania
2018-08-30
Data wejścia w życie
2018-08-30
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 31 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)