Nr
637/2018
Dotyczy
zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj
Data podpisania
2018-09-04
Data wejścia w życie
2018-09-04
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 585/2018 z dnia 3 sierpnia 2018
    powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Rybniku, w dzielnicy Kłokocin - zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj
Publikacja: 4 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)