Nr
648/2018
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 277/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-09-06
Data wejścia w życie
2018-09-06
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 11 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)