Nr
653/2018
Dotyczy
zbycia lokali mieszkalnych
Data podpisania
2018-09-11
Data wejścia w życie
2018-09-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 17 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 17 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)