Nr
691/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-10-04
Data wejścia w życie
2018-10-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 5 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)