Nr
723/2018
Dotyczy
udzielenia Towarzystwu Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 27, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku
Data podpisania
2018-10-25
Data wejścia w życie
2018-10-25
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 29 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)