Nr
738/2018
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w latach 2018-2019 zadania publicznego pn.: Prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Miasta
Data podpisania
2018-10-30
Data wejścia w życie
2018-10-30
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 31 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)