Nr
740/2018
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 330/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Ewaluacyjnego do przeprowadzania ewaluacji Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020
Data podpisania
2018-10-31
Data wejścia w życie
2018-10-31
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 330/2017 z dnia 16 maja 2017
    powołania Zespołu Ewaluacyjnego do przeprowadzania ewaluacji Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020
Publikacja: 5 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)