Nr
743/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 628/XLI/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Data podpisania
2018-11-02
Data wejścia w życie
2018-11-02
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Ochrona środowiska
Dokument
Publikacja: 6 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)