Nr
758/2018
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 791/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wymiaru czasu pracy w 2018 roku
Data podpisania
2018-11-08
Data wejścia w życie
2018-11-08
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 8 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)