Nr
753/2018
Dotyczy
nabycia nieruchomości
Data podpisania
2018-11-06
Data wejścia w życie
2018-11-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 8 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)