Nr
755/2018
Dotyczy
wprowadzenia Regulaminu terenu imprezy masowej pod nazwą „X Rybnickie Boże Narodzenie i Kolędowanie”
Data podpisania
2018-11-07
Data wejścia w życie
2018-11-07
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 9 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)