Nr
782/2018
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Data podpisania
2018-11-20
Data wejścia w życie
2018-11-20
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 22 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)