Nr
828/2018
Dotyczy
ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji do oceny ofert składanych na realizację w 2019 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Data podpisania
2018-12-14
Data wejścia w życie
2018-12-14
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 18 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)