Nr
832/2018
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 825/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 grudnia 2018 r. powołującego skład osobowy Komisji Konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2019 roku
Data podpisania
2018-12-19
Data wejścia w życie
2018-12-19
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 19 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)