Nr
833/2018
Dotyczy
udzielenia dotacji na finansowanie zadania publicznego realizowanego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Data podpisania
2018-12-19
Data wejścia w życie
2018-12-19
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 20 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)