Nr
822/2018
Dotyczy
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Data podpisania
2018-12-13
Data wejścia w życie
2019-01-01
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 27 grudnia 2018 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)