Nr
856/2018
Dotyczy
obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Data podpisania
2018-12-21
Data wejścia w życie
2018-12-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 2 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)