Nr
5/2019
Dotyczy
udzielenia Centrum Promocji Sportu „ACTIVE” z siedzibą w Rybniku przy ul. Braci Nalazków 119, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2019 roku
Data podpisania
2019-01-03
Data wejścia w życie
2019-01-03
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Publikacja: 3 stycznia 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)