Nr
28/2019
Dotyczy
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Remont nawierzchni asfaltowych dróg na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2019-01-14
Data wejścia w życie
2019-01-14
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 15 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)