Nr
31/2019
Dotyczy
udzielenia Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego, z siedzibą w Rybniku przy ul. św. Józefa 31C/3 dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku w obszarze: działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Data podpisania
2019-01-14
Data wejścia w życie
2019-01-14
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 16 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)