Nr
46/2019
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz
Data podpisania
2019-01-16
Data wejścia w życie
2019-01-16
Przygotował
BK
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 17 stycznia 2019 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)