Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie: zmiany regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika
Termin składania uwag
2011-10-14 - 2011-10-18
Zarządzenie Prezydenta Miasta
505/2011 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w regulaminie przewozu osób, bagaży lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku……
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II) dnia 13 października 2011