Dotyczy
konsultacje projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Termin składania uwag
2015-10-30 - 2015-11-06
Zarządzenie Prezydenta Miasta
613/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 30 października 2015
Dokumenty