Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Termin składania uwag
2016-06-09 - 2016-06-16
Opublikował
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 9 czerwca 2016
Dokumenty