Dotyczy
Konsultacje projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2017 rok, podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz w sprawie wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Termin składania uwag
2016-11-02 - 2016-11-09
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 31 października 2016