Numer
424/XXVII/2016
Dotyczy
Darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 listopada 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 24 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)