Numer
416/XXVII/2016
Dotyczy
Przyjęcia stanowiska dotyczącego planowanej zmiany systemu oświaty w Polsce
Kategorie
  • Edukacja
  • Oświadczenia / Deklaracje / Apele / Stanowiska
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 listopada 2016 r.
Wnioskodawca
Grupa Radnych
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 23 listopada 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)