Numer
56/V/2019
Data
28 lutego 2019
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Pniowskiej, Bronisława Czecha, Podmiejskiej, Lipowej, Żołędziowej, Przedmieście, Równej, Włościańskiej i Nadbrzeżnej (MPZP 50)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2173
Data ogłoszenia
14 marca 2019 r.
Data wejścia w życie
29 marca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Publikacja: 6 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)