Numer
154/XII/2019
Data
27 czerwca 2019
Dotyczy
Dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6 w Rybniku, wchodzącej w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
1 września 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 3 lipca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)