Numer
185/XIV/2019
Data
26 września 2019
Dotyczy
Wyrażenia zgody na podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy organizacjami gospodarczymi i samorządami Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego
Kategorie
  • Porozumienia
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 września 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Publikacja: 3 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)