Termin
2017-03-14 godz. 11:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwa i Porządku

Porządek spotkania:

  • 1.Zaopiniowanie sprawozdania z pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży w oparciu o nadesłane informacje z działalności tych służb i inspekcji w 2016 roku.
  • 2.Zaopiniowanie aktualizacji załącznika do „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika” za 2016 rok.
  • 3.Przedstawienie Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2016 r.
  • 4.Wnioski, uwagi oraz propozycje uczestników posiedzenia.
  • 5.Przystąpienie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku do prac związanych z aktualizacją Uchwały nr 402 /XXXII/ 2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 15.10.2008 roku w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta Rybnika.
Opublikował