Termin
2019-04-15 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek spotkania:

 • 1.Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 • 2.Rozpatrzenie petycji w sprawie:
  • a)wykonania bezzwłocznej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji,
  • b)wykonania i przedstawienia szczegółowego raportu z dotychczasowych działań Miasta Rybnik w zakresie walki z niską emisją,
  • c)utworzenia na stronie Urzędu Miasta Rybnik strony internetowej prezentującej strategię miasta w zakresie walki z niską emisją oraz jak najszerszy zakres wiedzy z tej dziedziny,
  • d)przeprowadzenia kampanii informacyjnej na szeroko zakrojoną skalę informującej o potrzebie wymiany kotłów zgodnie z ustaleniami uchwały antysmogowej,
  • e)zainicjowania i przeprowadzenia bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe,
  • f)zainicjowania szeroko zakrojonej współpracy z kominiarzami i strażą pożarną opartej m.in. o akcje edukacyjne, przeglądy i kontrole,
  • g)kierowania się Rady Miasta Rybnika dobrem wspólnoty samorządowej gminy,
  • h)utworzenia Komisji Rady Miasta Rybnik ds. walki z niską emisją,
  • i)stosowania przez Radę Miasta, Urząd Miasta czy też Prezydenta formy petycji, w przypadku formułowania żądań wprowadzenia zmian ustawowych, a nie apelu czy innej formy bezskutecznej.
 • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował