Termin
2019-04-15 godz. 15:30
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek spotkania:

 • 1.
  Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 • 2.
  Rozpatrzenie petycji w sprawie:
 • a.
  wykonania bezzwłocznej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji,
 • b.
  wykonania i przedstawienia szczegółowego raportu z dotychczasowych działań Miasta Rybnik w zakresie walki z niską emisją,
 • c.
  utworzenia na stronie Urzędu Miasta Rybnik strony internetowej prezentującej strategię miasta w zakresie walki z niską emisją oraz jak najszerszy zakres wiedzy z tej dziedziny,
 • d.
  przeprowadzenia kampanii informacyjnej na szeroko zakrojoną skalę informującej o potrzebie wymiany kotłów zgodnie z ustaleniami uchwały antysmogowej,
 • e.
  zainicjowania i przeprowadzenia bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe,
 • f.
  zainicjowania szeroko zakrojonej współpracy z kominiarzami i strażą pożarną opartej m.in. o akcje edukacyjne, przeglądy i kontrole,
 • g.
  kierowania się Rady Miasta Rybnika dobrem wspólnoty samorządowej gminy,
 • h.
  utworzenia Komisji Rady Miasta Rybnik ds. walki z niską emisją,
 • i.
  stosowania przez Radę Miasta, Urząd Miasta czy też Prezydenta formy petycji, w przypadku formułowania żądań wprowadzenia zmian ustawowych, a nie apelu czy innej formy bezskutecznej.
 • 3.
  Sprawy bieżące.
Opublikował