Data sesji
2019-01-24
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 466/XXX/2017 w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
Publiacja
Publikacja: 6 lutego 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)