Nr ewidencyjny
II/2995/C/4/2019
Typ zezwolenia
sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu
Data wydania zez.
2019-04-26
Ważne od
2019-04-26
Ważne do
2025-04-25
Podmiot
TITO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Punkt
lokalu gastronomicznym
Ulica
Rudzka 394, (działki nr 1074/75, 1078/89), zg. z zał. mapą